Home / 学生服务中心

学生服务中心

温莎管理学院学生服务中心为学生提供一些列服务,包括:

 

1. 课程咨询

 

2. 入学与付款

 

3. 一般咨询

o 出勤事务

o 个人咨询

o 保险事务

o 请假事项

o 付款计划

o 递交申请材料

 

4.其他学生事务

o 活动, 讲座, 动手实习机会

o 温莎管理学院学生会

 

5. 助学金

o 学费减免计划

o 财务规划

o 奖学金

 

6. 学生关怀

o 个人咨询

o PAS- 个人援助服务

o 更新联络方式

o 颁发结业证书

o 签发在读证明

o 失物招领

o 医疗计划

o 错过的课程的调整

o 转课程

o 退学及退款服务