Home / Teachers

Teachers

 • Bobbie
 • Ma Yanming
 • Tong Jia Er
 • Gao Chuan
 • Xiao Changyong
 • Tang Chin Leng
 • Yeo Pin Kevin
 • Wang Jing
 • Lin Qi Ye
 • Han Lu
 • Ma Chao
 • Tian Jijuan
 • Wang Yameng
 • Liang Kun
 • Thomas Bannister
 • Wai Chee Seng
 • Chen Yi
 • Yin Qian
 • Li Zhonghua

   Name:Bhavna Prakash Khemlani@Sangeeta Hiranand

  • Highest Qualification:Master of Business Administration
  • Awarded by:University of Bradford,UK
  • Type:Part Time Teacher

 

 • Teaching Fields:
 • Certificate in Business Management:all modules
 • Diploma in Business Management: all modules
 • Advanced Diploma in Business Management: all modules

   Name:Ma Yanming

  • Highest Qualification:Master of Business Administration
  • Awarded by:University of Wales, UK
  • Degree:Bachelor of Economics
  • Awarded by:Xi’an University of Posts and Telecommunications,
  • China
  • Type: Part Time Teacher

 

 • Teaching Fields:
 • Certificate in Business Management: all modules
 • Certificate in Business Management(Mandarin): all modules
 • Diploma in Business Management:all modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Advanced Diploma in Business Management:all modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Diploma in Accounting: all modules
 • Diploma in Accounting (Chinese): all modules
 • Advanced Diploma in Accounting:all modules
 • Advanced Diploma in Accounting:all modules
 • Postgraduate Diploma in Business Management: all modules
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Performance Management
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Business Law
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Human Resource
 • Management for Construction
 • Diploma in Logistics Management: Marketing
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Marketing
 • Diploma in Logistics Management: Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management: Business Communication II
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Communication II
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Information Technology in Business
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Information Technology in Business
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:all modules except ‘Hospitality and Tourism Management’.
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):all modules except ‘Hospitality and Tourism
 • Management’.
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Project Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Project Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Business Law
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Business Law
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Human Resource Management
 • Diploma in Marketing and Retail Management: all modules
 • Diploma in Marketing and Retail Management (Chinese): all modules
 • Advanced Diploma in Marketing and Retail Management: all modules
 • Advanced Diploma in Marketing and Retail Management (Chinese): all modules
 • Diploma in Accounting and Business: all modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: all modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: all modules

   Name:Tong Jiaer

  • Degree:Bachelor of Science(Hons)in Business and Management
  • Studies
  • Awarded by:Bradford University,UK
  • Type:Full Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Diploma in Accounting: all modules
 • Diploma in Accounting (Chinese): all modules
 • Advanced Diploma in Accounting:Financial Accounting
 • Advanced Diploma in Accounting:Business Statistics
 • Advanced Diploma in Accounting:Business Law
 • Advanced Diploma in Accounting(Chinese):Financial Accounting
 • Advanced Diploma in Accounting(Chinese):Business Statistics
 • Advanced Diploma in Accounting(Chinese):Business Law
 • Certificate in English Level 1 (Foundation Level)
 • Certificate in English Level 2 (Intermediate Level)
 • Certificate in English Level 3 (Advanced Level)
 • Certificate in Business Management: all modules
 • Certificate in Business Management(Mandarin): all modules
 • Diploma in Business Management:all modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Advanced Diploma in Business Management:all modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Performance Management
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Business Law
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Human Resource
 • Management for Construction
 • Diploma in Logistics Management: Marketing
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Marketing
 • Diploma in Logistics Management: Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management: Business Communication II
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Communication II
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Information Technology in Business
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Information Technology in Business
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:all modules except ‘Hospitality and Tourism Management’.
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):all modules except ‘Hospitality and Tourism
 • Management’.
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Project Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Project Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Business Law
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Business Law
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Human Resource Management
 • Diploma in Marketing and Retail Management: all modules
 • Diploma in Marketing and Retail Management (Chinese): all modules
 • Advanced Diploma in Marketing and Retail Management: all modules
 • Advanced Diploma in Marketing and Retail Management (Chinese): all modules
 • Diploma in Accounting: Financial Reporting
 • Diploma in Accounting and Business: all modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: all modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: all modules

   Name:Gao Chuan

  • Qualification:Bachelor of Engineering
  • Awarded by:Northwest Institute of Architecture and
  • Engineering (Now as Chang’an University),China
  • Type:Full Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Process and Procedures
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Technology
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Project Planning and Management
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Project Budget
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Structure Analysis
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management: Performance Management
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Building Drawing
 • Knowledge
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Architectural
 • Decoration and Interface
 • Diploma in Construction Management (Chinese):AutoCad for Construction

   Name:Xiao Changyong

  • Highest Qualification:Master of Science in Construction Project Management
  • Awarded by:Heriot-Watt University
  • Qualification:Bachelor’s Degree in Civil Engineering
  • Awarded by:Agriculture University of Hebei,China
  • Type:Part Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Process and Procedures
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Technology
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Project Planning and Management
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Construction Structure Analysis
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Human Resource Management
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Project Budget
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Building Drawing
 • Knowledge
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Architectural
 • Decoration and Interface
 • Diploma in Construction Management (Chinese):AutoCad for Construction

   Name:Tan Chin Leng

  • Highest Qualification:Master of Business Administration (General
  • Management)
  • Awarded by:Central Queensland University(Australia)
  • Degree:Bachelor of Business (Transport and Logistics Management)
  • Awarded by:RMIT, Australia
  • Type:Part time Teacher

 

 • Teaching Filed:
 • Diploma in Logistics Management: all modules
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): all modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management: all modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): all modules
 • except ‘Macroeconomics’

   Name:Yeo Pin Kevin

  • Highest Qualification:Master of Business Administration (Tourism
  • and Hospitality Management)
  • Awarded by:Tourism Institute Australia
  • Degree:Bachelor of Science in Business Administration (Travel
  • Industry Management)
  • Awarded by:Hawaii Pacific University (USA)
  • Type:Part Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Hospitality and Tourism
 • Management
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Hospitality and
 • Tourism Management
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Project Research
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Project Research
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Strategic
 • Hospitality Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):
 • Strategic Hospitality Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Tourism
 • Operation Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Tourism Operation Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Project Management
 • Advanced Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Project Management

   Name:Wang Jing

  • Highest Qualification:Master of Science in International Marketing
  • Awarded by:Sheffield Hallam University
  • Type:Part Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Diploma in Business Management:all modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Advanced Diploma in Business Management:all modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin):all modules
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Business Law
 • Diploma in Construction Management (Chinese):Human Resource
 • Management for Construction
 • Postgraduate Diploma in Business Management: all modules
 • Diploma in Logistics Management: Marketing
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Marketing
 • Diploma in Logistics Management: Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Business Statistics
 • Diploma in Logistics Management: Business Communication II
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Communication II
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Business Law
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Macroeconomics
 • Advanced Diploma in Logistics Management: Information Technology in Business
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): Information Technology in Business
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality:Marketing
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Marketing
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Organisational Behaviour
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Organisational Behaviour
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality: Business Communication II
 • Diploma in Travel,Tourism and Hospitality (Chinese):Business Communication II
 • Diploma in Marketing and Retail Management: all modules
 • Diploma in Marketing and Retail Management (Chinese): all modules
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management (Chinese):
 • Human Resource Management
 • Certificate in English Level 1 (Foundation Level)
 • Certificate in English Level 2 (Intermediate Level)
 • Certificate in English Level 3 (Advanced Level)
 • Certificate in Business Management: all modules
 • Certificate in Business Management(Mandarin): all modules

   Name:Lin Qiye

  • Degree:Bachelor of Commerce(Logistics and Supply Chain
  • Management)
  • Awarded by: Curtin University, Australia
  • Type:Part Time Teacher

 

 • Teaching Field:
 • Diploma in Logistics Management: Marketing
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):Marketing
 • Advanced Diploma in Logistics Management: all modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): all modules

   Name:Han Lu

  • Highest Qualification:Master of Arts in Law and Diplomacy
  • Awarded by:Tufts University, USA
  • First Degree:Bachelor of Business Management (Finance)
  • Awarded by:Singapore Management University
  • Type: Part Time Teacher

 

 • Teaching Fields:
 • Certificate in English Level 3 (Advanced Level)
 • Certificate in English Level 2 (Intermediate Level)
 • Postgraduate Diploma in Business Management:all modules
 • Diploma in Accounting: Financial Reporting
 • Diploma in Accounting and Business: All modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: All modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: All modules
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management: Performance Management

  Name:Ma Chao

 • Highest Qualification:Master of Information Technology in Business
 • Awarded by:Singapore Management University
 • First Degree: Bachelor of Arts in Business with Logistics and Supply
 • Chain Management
 • Graduated from:University of Northumbria (UK)
 • Type:Part time Teacher
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Diploma in Business Management: All modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management: All modules
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):All modules
 • Diploma in Logistics Management:All the subjects
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese):All modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management:All modules

   Name:Tian Jijuan

  • Highest Qualification:Master of Science in Knowledge Management
  • Awarded by:Nanyang Technological University
  • First Degree: Bachelor of Arts in Logistics and Supply Chain Management
  • Graduated from:University of Northumbria (UK)
  • Type:Part time Teacher

 

 • Teaching Fields:
 • Diploma in Logistics Management (Chinese):All modules
 • Diploma in Logistics Management:All the subjects
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese):All modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management:All modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management: All modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Business Statistics
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Organization Behaviour
 • Diploma in Business Management: Business Statistics
 • Diploma in Business Management: Organization Behaviour
 • Diploma in Accounting and Business: All modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: Budget System
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: Performance Management
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: Financial Accounting
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: Consolidated Financial Statement
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: Business Finance
 • Postgraduate Diploma in Business Management: all subjects

  Name:Wang Yameng

 • Highest Qualification:Diploma in Tourism Management
 • Awarded by:Mianyang Teacher’s College
 • Type:Part time Teacher
 • Approved by SSG on 6th Dec 2017
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Business Communication II
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Marketing
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Research Project
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Marketing
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Business Communication II
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Hospitality and Tourism Management

  Name:Liang Kun

 • Highest Qualification:Bachelor of Arts in Hospitality and Tourism Management
 • Awarded by:Edinburgh Napier University
 • Type:Part time Teacher
 • Approved by SSG on 6th Dec 2017
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Research Project
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Marketing
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Business Communication II
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Hospitality and Tourism Management
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Research Project
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Marketing
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Business Communication II
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Hospitality and Tourism Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management: Business Law
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Project Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Strategic Hospitality Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management:Tourism Operation Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese): Business Law
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Human Resource Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Business Information Technology
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Project Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Strategic Hospitality Management
 • Advanced Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese):Tourism Operation Management
 • Diploma in Business Management: Business Communication II
 • Diploma in Business Management: Marketing
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Business Communication II
 • Diploma in Business Management (Mandarin): Marketing

  Name:Thomas Bannister

 • Highest Qualification: Msc in Professional Accountancy
 • Awarded by:University of London
 • First Degree: Bsc in Applied Accounting
 • Awarded by:Oxford Brooks University
 • Type:Part time Teacher
 • Approved by SSG on 9th May 2018
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Accounting and Business: All modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Taxation: All modules
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance: All modules

  Name:Wai Chee Seng

 • Highest Qualification: Master of Business and Technology
 • Awarded by:University of New South Wales
 • Type:Part time Teacher
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Business Management: All modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management: All modules
 • Certificate in Business Management: All modules
 • Certificate in Business Management (Mandarin): All modules
 • Diploma in Logistics Management (Mandarin): All modules
 • Diploma in Logistics Management: All modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management: All modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): All modules
 • Postgraduate Diploma in Business Management: all subjects
 • Higher Diploma in Construction Engineering Management: Performance Management

  Name:Chen Yi

 • Highest Qualification: Bachelor of Applied Management
 • Awarded by:Federation University Australia
 • Type: Part time lecturer
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Business Management: All modules
 • Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management: All modules
 • Certificate in Business Management: All modules
 • Certificate in Business Management (Mandarin): All modules
 • Diploma in Logistics Management: All modules
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): All modules
 • Diploma in Construction Management (Chinese): Business Law
 • Diploma in Construction Management (Chinese): HRM for Construction
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): All modules

  Name:Yin Qian

 • Highest Qualification:BTEC Level 5 HND Diploma in Hospitality Management (QCF)
 • Awarded by:Pearson Educational Ltd.
 • Type: Part time lecturer
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese) : All modules
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management: All modules

  Name:Li Zhonghua

 • Highest Qualification:Msc in Educational Technology
 • Awarded by:Beijing University of Posts and Telecommunications
 • First Degree: Bsc in Accounting
 • Awarded by:Renmin University of China
 • Type: Full time lecturer
 • Teaching Fields:
 • Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Advanced Diploma in Business Management (Mandarin): All modules
 • Certificate in Business Management (Mandarin): All modules
 • Diploma in Logistics Management (Chinese): All modules
 • Advanced Diploma in Logistics Management (Chinese): All modules
 • Diploma in Marketing and Retail Management(Chinese): All modules
 • Advanced Diploma in Marketing and Retail Management(Chinese): All modules
 • Diploma in Accounting (Chinese): All Modules
 • Advanced Diploma in Accounting (Chinese): All Modules
 • Diploma in Travel, Tourism and Hospitality Management (Chinese): All Modules except ‘Hospitality and Tourism Management’